ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀՈԼՈՎԱԿ

ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԽՆԱՄԱՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԽՆԴԻՐԸ

Ճգնաժամային խնամատարության մասին իրազեկում։

ԿՈՆՏԵՔՍՏԸ

Պատերազմ, բնական աղետներ, համավարակներ, բռնություն․ ճգնաժամային իրավիճակները շատ տարբեր են և հասարակության կյանքի անբաժան մասն են։ Դրանք գալիս են անսպասելի ու, հաճախ, մարդիկ դրան պատրաստ չեն լինում ո’չ ֆիզիկապես, ո’չ էլ հոգեբանորեն։

Ճգնաժամերը առավել խոցելի են դարձնում երեխաներին․ կորսված մանկություն, խեղված ճակատագրեր, վերքեր, որոնք ամբողջ կյանքում չեն սպիանում․․․

Միայն ժամանակին օգնության ձեռք մեկնելն ու անվտանգության երաշխավորումն են, որ թույլ են տալիս երեխային դուրս բերել ճգնաժամից։

Վախից, տագնապից ու սարսափից երեխային պաշտպանել կարող է միայն ընտանիքը։ Սակայն, միշտ չէ, որ դա հնարավոր է լինում։ Երբեմն ճգնաժամերը պատճառ են հանդիսանում երեխաների՝ իրենց հարազատ ընտանիքներից բաժանման։ Այդ դեպքերում օգնության է գալիս ճգնաժամային խնամատար ընտանիքը։

Ճգնաժամային խնամատարությունը երեխայի ժամանակավոր խնամքի կազմակերպումն է մեկ այլ՝ երեխային ոչ հարազատ ընտանիքում, որը հատուկ պատրաստված է արձագանքելու ճգնաժամային իրավիճակում հայտնված երեխայի կարիքներին։ Խնամատար ծնող կարող են դառնալ նրանք, ովքեր ունեն պատրաստակամություն և ցանկություն ժամանակավորապես ստանձնելու ճգնաժամերից տուժած երեխաների խնամքը։ Երեխայի խնամքի իրականացման ընթացքում խնամատար ծնողի կողքին են և աջակցում են ինչպես համապատասխան մասնագետները, այնպես էլ պետության ներկայացուցիչները։ Պետությունը՝ ի դեմս խնամատար ընտանիքների, երաշխավորում է երեխաների՝ ընտանիքում ապրելու իրավունքը և նրանց պաշտպանությունը ճգնաժամերից։

Նշում․ Հոլովակը նկարահանվել է 2020 թ․-ի օգոստոս ամսին՝ պատերազմական գործողություններից մեկ ամիս առաջ։

Սցենար՝ WELL PR ընկերություն
Նկարահանում՝ 1997 Production
Արխիվային կադրեր՝ Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերություն
Քասթինգ՝ INDIVIDUUM Casting Production
Տեքստը կարդաց Հրաչուհի Ութմազյանը

Յունիսեֆի Հայաստանյան գրասենյակի և Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիայի համար