ԿԱՅՔԻ ԴԻԶԱՅՆ ԵՎ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄ

MBM BAGHDASARYAN

ԽՆԴԻՐ

Իրականացնել կայքի դիզայն ընկերության համար, որի թիրախային լսարանը գերմանախոս երկներում գործող ընկերություններն են, և որը նաև կապող օղակ է այդ ընկերությունների ու Հայաստանում գործող ՏՏ ընկերությունների միջև։  Իրականացնել նաև կայքի ծրագրավորումը։

ԼՈՒԾՈՒՄ

Պատվիրատու կողմի պահանջով պահպանվել է մինիմալիստական մոտեցումն ու կորպորատիվ գույները՝ կապույտը իր օժանդական գամմաներով։ Կոնցեպտուալ լուծումը քարտեզն է, որը ցույց է տալիս կապը գերմանական երկների ու Հայաստանի միջև։ Ծրագրավումն իրականացվել է WordPress պլատֆորմի վրա։