ՍԻՄԲՈԼՈՒՍ ԿՐԹԱԿԱՆ ԽԱՂԻ ԲՐԵՆԴԱՎՈՐՈՒՄ

ԿԱԶԱ Շվեյցարական Մարդասիրական Հիմնադրամ
Միջմշակութային Հաղորդակցության Խաղ

ԽՆԴԻՐ

Բրենդավորել ոլորտի մասնագետների կողմից ստեղծված կրթական խաղը անվան ու լոգոտիպի ստեղծումից միչև ամբողջ փաթեթի բրենդավորում և տպագրության մենեջմենթ։

ԼՈՒԾՈՒՄ

Ընտրվել է «Սիմբոլուս» անունը, որը սիմվոլ բառի լատիներեն անվանումն է և ուղղակի կերպով կապ ունի խաղի հիմնական փիլիսոփայության հետ․ այն է սիմվոլների միջոցով ճանաչել տարբեր մշակույթները։ Հաշվի առնելով, որ խաղի հիմնական թիրախային խումբը պատանիներն են, վիզուալ հատվածը ավելի վառ ու թեթև է։ Խաղի փաթեթի մեջ առկա բոլոր քարտերի դիզայնը նախևառաջ լուծում է խաղի ֆունկցիոնալ խնդիրները, ապա ապահովում դրա վիզուալ գեղեցկությունը։