ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԵԴԻԱ ԻՆՖԼՈՒԵՆՍԵՐՆԵՐԻ «ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒՄ»
DIGITAL COMMUNICATIONS NETWORK

ԽՆԴԻՐ

Մշակված մեթոդոլոգիայի հիման վրա իրականացնել սոցիալական մեդիայում ազդեցիկ օգտատերերի (influencers) քարտեզագրում և դասակարգում։ Ուսումնասիրությունն իրականացնել 6 երկրներում՝ Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Տաջիկիստան, Ղազախստան, Ղրղզստան։

ԼՈՒԾՈՒՄ

Տվյալների օնլայն հավաքագրման, սեփական նեթվորքի օգնությամբ կրկնակի ստուգման, դասակարգման, վերլուծության և վերջնական քարտեզագրման արդյունքում յուրաքանչյուր երկրի համար դուրս է բերվել որոշակի օգտատերերի ցանկ, որն այնուհետև դարձել է միջազգային հետազոտության բաղկացուցիչ մաս։ Հատուկ մեթոդոլոգայի միջոցով հավաքագրված տվյալների վերլուծության արդյունքում դուրս են բերվել նաև որոշակի օրինաչափություններ, որոնք ներկայացվել են միջազգային տարբեր կոնֆերանսների ընթացքում։